Boštjan Gombač & Žiga Stanič
August 25, 2020 − Grad Kromberk (SLO)
    back


 Boštjan Gombač: wind instruments, percussion
 Žiga Stanič: prepared Grand piano

Wikipedia
  
 Boštjan Gombač & Žiga Stanič @ Grad Kromberk − 2020